Yanmaz Kumaş

Yanmaz Kumaş

Tekstil artık hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Yangınlarda kumaşlar yangının daha da büyümesine sebep olmaktadır. Günümüzde artan yangın riskleri sebebiyle teknik tekstil ile üretilen yanmaz veya güç tutuşur kumaşların kullanımı giderek artmaktadır.

Kumaş Nasıl Yanar

Yanmayan ve alev almayan kumaşlar dışındaki kumaşların yanması oksijen , ısı ve uygun yakıt bileşenleri etkisiyle oluşan ekzotermik bir kimyasal reaksiyondur. Liflerin yapısı bozulur ve yanabilen bazı gazlar açığa çıkar ve yanar. Isı son buluncaya kadar oksijen ve yakıt kullanılır. Sonuç olarak birbirini tetikleyen tepkimeler meydana gelir ve ısı daha da artar.

Yanmaz Kumaş Özellikleri

Kumaşın alev alması kullanılan lifin türü, gramajı, kumaş dokusunun sıklığı, kumaş yüzeyinin tüylü olup olmaması ve uygulanan apre'ye bağlıdır. Cam lifi ve asbest lifi dışında tüm lifler bunlara aramid lifler ve yanmaz apre uygulanmış liflerde dahil yanıcıdır. Bu sebeple yanmaz kumaş ve güç tutuşur kumaş birbirinden farklıdır. Güç tutuşur kumaşlar yanmayı mümkün olduğu kadar geçiktirmektedir. Yanmayı geçiktirme bazı apreler ile kumaşın yanıcı gazları çıkarmasını engellenir. Kumaş sadece kömürleşir. Alevlenmeyi geçiktirici katkı maddeleri veya Aramid lifleri ile yanma geçiktirilir. Bu sebeple teknik tekstilde yangın için kullanılan kumaşları Yanmaz Kumaşlar ve Geç Tutuşur Kumaşlar olarak iki gruba ayırabiliriz. Isıya dayanıklı kumaşlar iki gruptan oluşur diyebiliriz.

Güç Tutuşur Kumaşlar

Güş tutuşurluk kelimesi İngilizce'de "Flame Retardancy" denmektedir. Anlamı ise alev geçiktiricidir. Güç tutuşur tekstiller alev veya yüksek sıcaklıklarda bile tutuşmayan, tutuşsa bile kendi kendine sönebilen tekstil türüdür.

Bir kumaşın güç tutuşur yapabilmek için farklı yönetemler vardır. Bunlar;

 • Güç tutuşan liflerin kullanılması
 • Liflerin kimyasal modifikasyon ile yapılarının değiştirilmesi
 • Sentetik polimere lif çekilmesi sırasında güç tutuşma sağlayıcı kimyasal eklenmesi
 • Kumaşın güç tutuşmasını sağlayan kimyasallar kullanılması

Güç Tutuşan Lifler

 • Cam Elyafı
 • Asbest
 • Karbon Lifleri
 • Semi.karbon Lifleri
 • Polibenzimidazol (PBI) Lifleri
 • Yanmaz Politetrafloretilen (PTFE) Lifleri
 • Polivinilklorid (PVC) Lifleri
 • Aramid Lifleri
 • Poliamid-imid Lifleri
 • Fenolik Lifler
 • Kyrol Lifler
 • Polifenilensülfit (PPS) Lifleri
 • Poliakrilat Lifleri

Yanmaz Kumaşlar

Yanmaz kumaşlar güç tutuşur elyaftan mamül iplikler ve alevalmaz apre yoluyla olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu iplikler kanecaron tabiatında güç tutuşma özelliği olan özel bir modakrilik elyaf cinsidir. Güç tutuşurluk özelliğine sahip moleküler üretim esnasında elyafa geçer ve elyafın moleküler yapısında olmasından dolayı elyaf bu özelliğini yıkanma ya da yıpranma yoluyla asla kaybetmez. Bu kumaşlardan perde, masa örtüsü, kıyafet gibi birçok tekstil ürünü yapılabilir. Bu kumaşların üstün özellikleri vardır. Lekelenmez, buruşmaz, çekip uzamaz ve yanmazlar. Yıkanmaları çok kolaydır.

Yanmaz İplik Çeşitleri

 • Meta Aramid Elyaftan Mamül İplikler
 • Para Aramid Elyaftan Mamül İplikler
 • Anti-statik Elyaf Karışımlı İplikler
 • Alev almaz Viskon Elyaftan Mamül İplikler
 • Alev almaz Modakrilik Elyaftan İplikler
 • Elyaf Karışımından Mamül İplikler

Yanmaz Kumaş Çeşitleri

 • Cam Elyaf Kumaşlar
 • Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
 • Poliüretan Kaplu Cam Elyaf Kumaş
 • Alümünize Kaplı Cam Elyaf Kumaş
 • Cam Elyaf Çelik Telli Kumaş
 • Yanmaz Kumaşlar
 • Silikat Kumaşlar
 • Seramik Kumaşlar

Bu sayfa Özgür Mensucat Tic. ve San. A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı yapılmıştır.